خبرهای سایت

راه اندازی کارآموزی خون

 
Picture of دکتر شهریار پورفرزام
راه اندازی کارآموزی خون
by دکتر شهریار پورفرزام - Thursday, 5 Bahman 1396, 1:04 PM
 

به امید خدا با کمک دانشجویان دوره جدید دوره جدید کارآموزی خون برای اسفند 96 راه اندازی خواهد شد.امیدوارم این دوره بتواند سهمی هرچند اندک در آموزش دانشجویان ایفا کند.