خبرهای سایت

راه اندازی دوره کارآموزی غدد

 
عکس دکتر شهریار پورفرزام
راه اندازی دوره کارآموزی غدد
از دکتر شهریار پورفرزام در سه‌شنبه، 17 اسفند 1395، 8:16 عصر
 

با یاری پرودگار متعال و با همکاری دانشجویان این دوره که بسیار با انگیزه هستند مرا واداشت تا بحث کارآموزی غدد را به همان شیوه گوارش طراحی و عملی کنم.امیدوارم این پایه ای برای آغاز سایر دوره ها به صورت الکترونیک باشد.