خبرهای سایت

نحوه ثبت نام خود با کلید ثبت نام

 
Picture of دکتر شهریار پورفرزام
نحوه ثبت نام خود با کلید ثبت نام
by دکتر شهریار پورفرزام - Wednesday, 13 Farvardin 1399, 8:19 PM
 

جهت ثبت نام  در یک درس خاص با کلید ثبت نام راهنمای ذیل تهیه و در دسترس شماست.لطفا مطالعه بفرمیید

 

نحوه ثبت نام خود با کلید ثبت نام